Bývali Čechové, bývali junáci

Ano, bývali naši předkové rozumnými hospodáři na své půdě, ve své vlasti. Alespoň to obyčejní, spjati s půdou, kteří vytvářeli skutečné hodnoty, aby uživila tato země všechen lid, který ji obýval. Nikdo nezakazoval a nenařizoval, co se má pěstovat a co jíst. Lidé sami dlouhými věky sami věděli, co je pro jejich život zdravé a dobré. Běžně se pěstovaly plodiny, které dávaly užitek, ačkoliv jejich vlastnosti mohly být i zneužity nesprávným používáním.

Co lidé v historii nezneužili?

Sotva se najde v historii nějaká věc, nebo objev, které nebyly nikdy zneužity. Je proto až neuvěřitelné, že jsou v dnešní době lidé, navíc velmi mocní, kteří se rozhodnou zakázat staletí, či tisíciletí pěstovanou kulturní plodinu jen proto, že někde na druhém konci světa se z odlišné odrůdy konopí vyrábí drogy.

Ohodnoťte příspěvek